lunes, 26 de septiembre de 2016

Alsat-1N

Primera recepcion del sat - señal fuerte- 9 tramas cada 90 segundos


2016-09-26 12:52:07.090 UTC: [22 Bytes KISS Frame (without CRC)]
   1 > C0 00 41 4C 31 4E 00 80 00 0A 03 0A 2E F0 12 84 06 8B 03 EB
  21 > 02 C0
À.AL1N.€.....ð.„.‹.ë.À
________________________________________________________________________________
2016-09-26 12:52:07.240 UTC: [35 Bytes KISS Frame (without CRC)]
   1 > C0 00 41 4C 31 4E 00 81 00 17 03 0A 05 01 12 09 E2 59 00 00
  21 > 00 20 84 06 01 00 62 0C 76 57 00 09 00 00 C0
À.AL1N.........âY... „...b.vW....À
________________________________________________________________________________
2016-09-26 12:52:07.440 UTC: [23 Bytes KISS Frame (without CRC)]
   1 > C0 00 41 4C 31 4E 00 82 00 0B 03 0A 21 F0 12 54 08 40 00 00
  21 > 7F 07 C0
À.AL1N.‚....!ð.T.@...À
________________________________________________________________________________
2016-09-26 12:52:07.690 UTC: [22 Bytes KISS Frame (without CRC)]
   1 > C0 00 41 4C 31 4E 00 83 00 0A 03 0A 2E F0 12 F6 0F 82 03 EB
  21 > 02 C0
À.AL1N.ƒ.....ð.ö.‚.ë.À
________________________________________________________________________________
2016-09-26 12:52:07.840 UTC: [35 Bytes KISS Frame (without CRC)]
   1 > C0 00 41 4C 31 4E 00 84 00 17 03 0A 05 01 12 09 E3 59 00 00
  21 > 8B 1F 19 10 01 00 63 0C 76 57 00 09 00 00 C0
À.AL1N.„........ãY..‹.....c.vW....À
________________________________________________________________________________
2016-09-26 12:52:08.050 UTC: [23 Bytes KISS Frame (without CRC)]
   1 > C0 00 41 4C 31 4E 00 85 00 0B 03 0A 21 F0 12 54 1E A0 00 00
  21 > 82 07 C0
À.AL1N.…....!ð.T. ..‚.À
________________________________________________________________________________
2016-09-26 12:52:08.250 UTC: [22 Bytes KISS Frame (without CRC)]
   1 > C0 00 41 4C 31 4E 00 86 00 0A 03 0A 2E F0 12 09 10 82 03 EB
  21 > 02 C0
À.AL1N.†.....ð...‚.ë.À
________________________________________________________________________________
2016-09-26 12:52:08.410 UTC: [35 Bytes KISS Frame (without CRC)]
   1 > C0 00 41 4C 31 4E 00 87 00 17 03 0A 05 01 12 09 E3 59 00 00
  21 > 8B 1F 19 10 01 00 63 0C 76 57 00 09 00 00 C0
À.AL1N.‡........ãY..‹.....c.vW....À
________________________________________________________________________________
2016-09-26 12:52:08.650 UTC: [23 Bytes KISS Frame (without CRC)]
   1 > C0 00 41 4C 31 4E 00 88 00 0B 03 0A 21 F0 12 54 03 E0 00 00
  21 > 85 07 C0
À.AL1N.ˆ....!ð.T.à..….À

No hay comentarios:

Publicar un comentario